Tarieven voor echografisch onderzoek 2024:

Code 084070 – €96,61
Echografie van de bovenste extremiteiten. Dat wil zeggen de schouder en arm.

Code 089070 – €93,64
Echografie van de onderste extremiteiten. Dat wil zeggen het been.

Code 087070€97,57
Echografie van buikorganen en rug. Deze code gebruiken wij voor de gehele romp. Dat wil zeggen bil, rug, buik en nek.

Code 080032 – €156,10
Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide. Deze code staat voor de behandeling.

 

Verzekeraars zonder contract

(eigen declaratie patiënt)

De zorg die wij leveren behoort tot het basispakket van uw verzekering en wanneer u  bij ons behandeld wordt heeft dit altijd een medische noodzaak. Wij proberen ieder jaar met alle verzekeraars een contract af te sluiten, waarbij wij aan alle kwaliteitseisen voldoen. De verzekeraar kan echter zelf beslissen of zij een contract met ons wenst af te sluiten of niet. Wanneer er geen contract is afgesloten, wordt uw behandeling nog steeds vergoed door uw verzekeraar, maar zullen zij slechts een deel van de rekening betalen (bij een basispolis in natura tussen de 70% en 80% van de rekening afhankelijk van uw verzekeraar en bij een restitutiepolis tot maximaal 100%).

U betaalt uiteraard wel uw eigen risico, mocht dit van toepassing zijn. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of zij een contract met ons Medisch Centrum hebben afgesloten. Dit kan jaarlijks veranderen.

 

Verwijzing / Verwijsbrief

Om doorverwezen te kunnen worden naar ons Medisch Centrum heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig en een medische indicatie. Uw eigen huisarts is het eerste aanspreekpunt, indien u vragen of klachten heeft over uw gezondheid. Als de huisarts van mening is dat u specialistische zorg nodig heeft, schrijft de arts een verwijsbrief. Ook een medisch specialist kan een verwijsbrief schrijven. De huisarts stuurt de verwijsbrief eventueel digitaal per ZorgDomein en of per Zorgmail naar ons Medisch Centrum toe of u neemt de verwijsbrief zelf mee tijdens het eerste consult in onze praktijk.

Het is belangrijk dat de verwijzing / verwijsbrief altijd voor of tijdens uw eerste consult in het bezit is van het Medisch Centrum. Ook mag de verwijsbrief bij het inplannen van uw eerste afspraak niet ouder zijn dan 1 jaar.

 

Wijze van facturatie

Infomedics verzorgt onze facturatie voor gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg. In geval van niet gecontracteerde zorg d.w.z. indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan stuurt Infomedics de factuur rechtstreeks naar u op en kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis vergoedt uw zorgverzekeraar tussen de 70% en 100% van de zorgkosten. Het door de zorgverzekeraar aan u uitbetaalde bedrag maakt u vervolgens rechtstreeks over aan Infomedics. De afrekenspecificatie stuurt u aan Medisch Centrum de Rivieren te Zaltbommel per scan/ foto of per mail (info@mcderivieren.nl). Volgens de zorgverzekeringswet 2017 art.13 dient uw zorgverzekeraar ofwel een deel (minimaal 70%) ofwel het gehele bedrag van de factuur aan u te vergoeden. Deze wet is bedoeld om de patiënt de mogelijkheid van vrije artsenkeuze te bieden en mag de keuze niet afhankelijk  worden van een financiële drempel voor de patiënt. Sommige zorgverzekeraars proberen soms toch onder die verplichting uit te komen.

Mocht er wel een contract tussen onze praktijk en uw zorgverzekeraar bestaan, dan wordt de factuur meestal naar uw zorgverzekeraar gezonden en rechtstreeks vergoedt en indien van toepassing wordt alleen uw  eigen risico ingehouden.

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verplichte en vrijwillige eigen risico?

Als u 18 jaar of ouder bent, moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering eerst zelf betalen. Dat deel heet het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2024 – 2025 € 385 per persoon.

Naast het verplichte eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar zelf gekozen hebben voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. U betaald dan een bedrag van bijvoorbeeld € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar dat bovenop het verplichte eigen risico voor uw eigen rekening komt.

Voor de zorg binnen ons Centrum geldt dat de behandeling onder de basisverzekering valt. Komt u naar onze kliniek en heeft u in 2024- 2025 nog geen zorgkosten gemaakt, dan worden de kosten van de behandeling met uw eigen risicobedrag van € 385 verrekend door uw zorgverzekeraar met de ingediende nota.

 

Wat is de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage is het deel van de kosten dat u voor bepaalde zorg uit de basisverzekering zelf moet betalen. De eigen bijdrage geldt naast het eigen risico. De overheid heeft bepaald voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Het bedrag is voor iedereen gelijk.

 

 Tot slot
Wij hopen hiermee duidelijkheid te geven over de kosten voor behandeling. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bellen en of mailen met ons Centrum.

 

Passantentarieven

Hieronder vindt u de tarieven die u terug zult zien op de factuur die u van ons krijgt.  Uw verzekeraar zal een deel of het geheel van dit bedrag betalen, afhankelijk van de zorgpolis die u heeft afgesloten. Deze tarieven gelden voor geleverde zorg indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten.

De passantentarieven voor u van toepassing  kunt u hier vinden:

Tarieven voor echografisch onderzoek 2024:

Code 084070 – €96,61
Echografie van de bovenste extremiteiten. Dat wil zeggen de schouder en arm.

Code 089070 – €93,64
Echografie van de onderste extremiteiten. Dat wil zeggen het been.

Code 087070€97,57
Echografie van buikorganen en rug. Deze code gebruiken wij voor de gehele romp. Dat wil zeggen bil, rug, buik en nek.

Code 080032 – €156,10
Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide. Deze code staat voor de behandeling.

Tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). In 2024 hanteert de NZa geen maximum tarieven meer. Ons Medisch Centrum hanteert tarieven die jaarlijks kunnen wijzigen.

 

 

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie over zorgverzekeraars nog vragen heeft, neem dan contact op het secretariaat van het  Medisch Centrum via telefoonnummer 085 – 020 53 53  of via de mail  info@mcderivieren.nl