Elleboog / onderarm klachten

Veel voorkomende pijnklachten in de elleboog en onderarm regio die in ons Medisch Centrum vaak goed te behandelen zijn:

Tennis elleboog/tennisarm ofwel epicondylitis lateralis
De tennis elleboog is een irritatie/ontsteking /overbelasting van de strekpezen van de pols/hand/vingers. De pezen hechten aan aan de buitenzij de van het ellebooggewricht t.p.v het bot- uiteinde de zgn epicondylis lateralis. Klachten zijn lokale pijn met uitstraling naar de onderarm soms gepaard gaande met krachtverlies. Oorzaak kan zijn een kortdurende overbelasting en of langdurig zich herhalende strekbewegingen van strekspieren van de hand/vingers. Stopzetting/vermindering van de overbelasting stimuleert mede het genezingsproces. Diagnose is met lichamelijk onderzoek en aanvullend echografisch onderzoek vaak goed te stellen en te behandelen met een gerichte medicamenteuze behandeling per gerichte echogeleide injectie.

Golfers elleboog ofwel epicondylitis medialis
De golfers elleboog is een irritatie/ontsteking/overbelasting van de aanhechting van de buigpezen van de hand aan de binnenzijde van de elleboog t.p.v het bot uiteinde de zgn epicondylis medialis. Oorzaak is vaak niet bekend, waarschijnlijk kortdurende overbelasting. Diagnose is met lichamelijk onderzoek en aanvullend echografisch onderzoek vaak goed te stellen en te behandelen met een gerichte echo geleide injectie.

 

Slijmbeursontsteking
De slijmbeurs bevindt zich deels aan de achterzijde, deels aan de buitenzijde van het elleboog gewricht tussen pees en huid gelegen. Door regelmatige drukuitoefening zoals bij studeren of bij extra belasting zoals bij tennis of door plotseling hard stoten  kan de slijmbeurs ontstoken raken. Dit uit zich in veel pijnklachten, zoals bij alle slijmbeursontstekingen, zowel in rust en toenemend  tijdens bewegen. Steunen is vaak niet mogelijk door de pijn. Aangezien de slijmbeurs vlak onder de huid gelegen is, wordt aan de achterzijde van de elleboog vaak een zakvormige uitstulping gezien, rood verkleurde huid en warm aanvoelend. Er zijn meerdere behandelopties. De diagnose is met echografisch onderzoek vaak direct te stellen en goed te behandelen met een gerichte medicamenteuze injectie eventueel voorafgegaan door het leegzuigen van de ontstoken slijmbeurs in dezelfde sessie.

Cubital tunnel syndroom
Dit syndroom ontstaat wanneer de nervus ulnaris, de zenuw die aan de binnenzijde van de elleboog loopt en omgeven wordt door bot van het elleboog gewricht en bandweefsel geïrriteerd en ontstoken raakt in het verloop in de “tunnel” aan de binnenzijde van de elleboog. Komt vaker voor bij mensen die veel buigbewegingen maken ofwel slapen met gebogen ellebogen. Klachten bestaan uit tintelingen en een doof gevoel aan de binnenzijde van de elleboog en aan de pink zijde van de hand en nemen vaak toe tijdens buigen en strekken van de elleboog. Bij ernstige klachten is specialistische hulp vaak gewenst, bij lichte klachten is rust en eventueel een spalk een goede optie. Meerdere behandelopties waaronder ontstekingsremmers, corticosteroied injecties en eventueel een chirurgische oplossing zijn mogelijk.

Spier gerelateerde afwijkingen
Spieren in de elleboog en onderarm regio  kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en aanwezig zijn van pijnklachten. Door chronische overbelasting van spieren kunnen structuurveranderingen in de spier ontstaan die bij onderzoek vaak drukpijnlijk zijn en met moderne echografie technieken goed zijn af te beelden en met gerichte medicamenteuze injecties vaak met succes zijn te behandelen.