Buikwand / liesregio

 

Klachten van de buikwand komen relatief minder vaak voor. Om tot een juiste diagnose te kunnen komen dienen afwijkingen in de buikholte met zekerheid te zijn uitgesloten, zoals nierstenen, galstenen etc.

Buikwand afwijkingen/ klachten kunnen veroorzaakt worden door afwijkingen in de spier- en vetlaag van de buikwand, door breuken (hernia) in de buikwand, spontaan ontstaan of wel na een operatie, door een litteken en klachten veroorzaakt door een ingeklemde zenuwtak (ACNES). In alle gevallen is een goede anamnese en lichamelijk onderzoek gewenst en in ons medisch centrum aangevuld met gericht echo onderzoek om tot een juiste diagnose en eventueel therapievoorstel te kunnen komen.

Afwijkingen uitgaande van de spieren van de buikwand. De rechte buikspier (m.rectus abdominis) strekt zich uit van de onderzijde ribben boog midden/voorzijde links en rechts tot aan de bovenbegrenzing van het bekken/schaambeen. De schuine buikspieren (m.obliquus abdominis, externus en internus) zijn in de flank regio gelegen en lopen van de bekkenkam richting ribbenboog. De dieper in het bekken gelegen spieren strekken zich uit tot in het liesgebied (m. iliopsoas).
In genoemde spiergroepen kunnen door overbelasting ofwel door een ongeval zich o.a.overbelastingsveranderingen ontwikkelen die vaak drukpijnlijk zijn, echografisch goed zichtbaar te maken zijn en met gerichte injectietherapie met ontstekingsremmer (corticosteroied) goed te behandelen zijn.

Dwarsdoorsnede buikwand

                       Dwarsdoorsnede buikwand

Buikwandhernia (buikwandbreuk) zijn ofwel aangeboren zoals bij een navelbreuk ofwel het gevolg van een operatie de zgn littekenbreuk ofwel het gevolg van een zwakke plek in de buikwand bijvoorbeeld bij langdurig hoesten, zwaar tillen, overgewicht. Afhankelijk van de grootte van de breukpoort wat van belang is bij een eventuele inklemming en de omvang van de breukzak en de aard van de klachten, hangt af of een bezoek aan de chirurg/operatie wel of niet gewenst is.

ACNES ( anterior cutaneous nerve entrapment syndrome)  ofwel buikwandpijnsyndroom.  ACNES blijkt een veel voorkomende aandoening te zijn die niet altijd onderkend wordt. Het is een buikwand pijnsyndroom dat wordt veroorzaakt door een beknelling (entrapment) van de huidtakjes (cutaneous) van de voorste (anterior) zenuw (nerve) uiteinden van de tussenrib zenuwen. Deze zenuwen komen vanuit het ruggenmerg en lopen door de buikspieren naar de buikwand. Daar verzorgen ze het gevoel in de buikwand en buikhuid. Afknelling van de zenuwtakjes veroorzaakt de specifieke pijn. Met de zgn Carnett-test is de diagnose vrijwel zeker te stellen. Daarbij dient de patiënt plat op de onderzoekstafel te liggen, waarbij met een vinger op de pijnlijke plek wordt gedrukt en gelijktijdig heffen van gestrekte benen de pijn doet verergeren wat bewijzend is voor de diagnose ACNES. Met gericht echografisch onderzoek en gerichte injectie met verdoving  kan de pijn vaak afdoende behandeld worden. Bij recidief klachten is verwijzing naar een chirurg gewenst als andere conservatieve therapie niet werkzaam meer is. In 10-20 % der gevallen is geen enkel therapie werkzaam.