Algemeen echografisch onderzoek
op verzoek 1ste lijn

Het Medisch Centrum heeft als hoofdactiviteit het met behulp van echografisch onderzoek diagnosticeren en waar mogelijk behandelen van acute, chronische en vaak onbegrepen pijnklachten van het steun- en bewegingsappaarat met behulp van injectietherapie.

In het centrum is echter ook ruime radiologische ervaring aanwezig voor het verrichten van door de huisarts aangevraagde echo onderzoeken. In overleg met uw huisarts kunt u hiervoor zonodig een afspraak maken in het centrum.